Wykonanie strony: Brewka.pl
Mularz - geodeci Sosnowiec, geodeci Będzin, geodeci Dąbrowa Górnicza, geodeta
Copyright

Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjno- kartograficznych oferujemy usługi w zakresie:Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- opracowanie map do celów projektowych w formacie cyfrowym
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- cyfrowe opracowania kartograficzne
- pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary realizacyjne
- obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego
- inwentaryzacje podziemnego uzbrojenia terenu
- badanie przemieszczeń, odkształceń i pionowości obiektów
- pomiary kontrolne suwnic
- tyczenia budowli, tras itp.
- lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary związane z ewidencją gruntów
- rozgraniczenia i podziały działek
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości

Obsługa procesu inwestycyjnego
- prowadzenie procesu inwestycyjnego w celu uzyskania odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, WZiZT, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na każdym etapie świadczonych usług zapewniamy fachowe doradztwo oraz pomoc w zawiłościach procesu inwestycyjnego. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni fachowego doradztwa oraz pomocy na każdym etapie realizowanych przez nas prac, a także na późniejszych etapach postępowania proceduralnego, takich jak chociażby: decyzje, pozwolenia, wpisy.

O firmie   |   Zakres usług   |   Geodezyjne ABC   |   Kontakt
Linki [rozwiń »]: karate Częstochowa - szumy uszne - odkuwki
[« zwiń]: narkotyki książki - kod: 0618-1256-2154
Statystyka najpopularniejszych fraz przekierowujących na tą stronę: geodeta Sosnowiec
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.